Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

BachelorStart-up acceleration and finance (LV)

Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..nemumu-izaugsme-un-finansesana 

Overview

LATVISKI

Šī ir jauna studiju programma, kas izstrādāta sadarbībā ar nozares profesionāļu asociācijām un institūcijām – Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, LR Grāmatvežu asociācija, „Altum” un citām.

Programmas mērķis ir sagatavot ekonomikas speciālistus, kuri spēj pieņemt finanšu lēmumus, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izaugsmi vietējā un starptautiskā mērogā.

Tāpat programmā ir ietverti kursi ACA kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai (starptautisks eksāmens, kas apliecina prasmes un kompetences pieņemt stratēģiskus lēmumus finanšu jomā).
Angļu valodas apmācība organizēta tā, lai studējošie tiktu sagatavoti Kembridžas (BEC) B2-C1 eksāmeniem, kuru kārtošana ietverta studiju programmā.

Programme structure

LATVISKI

Programma veidota, atbildot uz nozares profesionāļu pieprasījumu pēc darbiniekiem, kuri būtu kompetenti:

- Finansējuma piesaistē un finanšu vadībā,
- Komandas darbā un komunikācijā,
- Produkta virzības nodrošināšanā, izmantojot starptautiskās mērogošanas pamatnostādnes.

Career opportunities

LATVISKI

Programmas absolventi varēs dibināt jaunuzņēmumus vai arī paši strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos kā darbinieki, kuri atbild par finanšu piesaisti un vadību. Studiju laikā būs iespēja izveidot savu uzņēmumu, izmantojot RISEBA Biznesa inkubatora sniegto atbalstu, kā arī iziet praksi RISEBA sadarbības partneru uzņēmumos.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States