Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

RISEBA

Latvia, Riga    See a map
Meža iela 3, Rīga, Latvija

LATVISKI

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privāta augstskola ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē.

Augstskola dibināta 1992. gadā.

Augstskola atrodas Rīgā, un tai ir filiāle Daugavpilī.

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ieguvusi Starptautiskā menedžmenta attīstības asociācijas dinamiskās sabiedrībās (CEEMAN) starptautiskās kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation).

RISEBA ir vienīgā no Baltijas augstskolām, kas ieguvusi divas Eiropas menedžmenta attīstības fonda (EFMD) akreditācijas EPAS.

НА РУССКОМ

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" является частным высшим учебным заведением с 25 летним опытом, которое предлагает конкурентоспособное образование и подготавливает специалистов и руководителей высокого уровня в сфере бизнеса и искусства для работы в международной среде.

Высшая школа была основана в 1992 году.

Высшая школа находится в Риге, и её филиал в Даугавпилсе.

RISEBA аккредитована в Министерстве Образования и науки Латвийской Республики, а так же получила аккредитацию международного качества (International Quality Accreditation) Международной Ассоциации развития менеджмента в динамичных обществах (CEEMAN).

RISEBA является единственной высшей школой среди Балтийских стран, которая получила две аккредитации EPAS от Европейского фонда развития менеджмента (EFMD).

IN ENGLISH

"RISEBA" University of Business, Arts and Technology is a university type private higher educational institution fully accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia.

Being one of the first private higher education institutions in Latvia, today RISEBA is among 10 largest higher education institutions in Latvia (both public and private) with almost 3000 students, including 200 international students, who attend 20 study programmes of different levels and directions, and more than 12 000 alumni. 


Over the last two decades, RISEBA has gone through a substantial transformation from a small ambitious business school to the university that provides, in addition to business and management programmes, studies in communications, audiovisual media arts and architecture, thus transforming the institution into“the place where business meets art”. 


RISEBA stands out from the other higher education institutions as the one having clear international focus and is distinguished by the exclusivity of the study programmes offered and variety of languages of instruction.  

RISEBA provides programmes which are either unique in the market or were first introduced to the market by RISEBA. It is one of the few institutions that offer full degree programmes in three languages – Latvian, English and Russian.

RISEBA is spread across five sites: three buildings of RISEBA main campus are located in Riga (the capital city), one regional branch is based in Daugavpils (the second largest city in Latvia).

LATVISKI

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privāta augstskola ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē.

Augstskola dibināta 1992. gadā.

Augstskola atrodas Rīgā, un tai ir filiāle Daugavpilī.

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ieguvusi Starptautiskā menedžmenta attīstības asociācijas dinamiskās sabiedrībās (CEEMAN) starptautiskās kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation).

RISEBA ir vienīgā no Baltijas augstskolām, kas ieguvusi divas Eiropas menedžmenta attīstības fonda (EFMD) akreditācijas EPAS.

НА РУССКОМ

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" является частным высшим учебным заведением с 25 летним опытом, которое предлагает конкурентоспособное образование и подготавливает специалистов и руководителей высокого уровня в сфере бизнеса и искусства для работы в международной среде.

Высшая школа была основана в 1992 году.

Высшая школа находится в Риге, и её филиал в Даугавпилсе.

RISEBA аккредитована в Министерстве Образования и науки Латвийской Республики, а так же получила аккредитацию международного качества (International Quality Accreditation) Международной Ассоциации развития менеджмента в динамичных обществах (CEEMAN).

RISEBA является единственной высшей школой среди Балтийских стран, которая получила две аккредитации EPAS от Европейского фонда развития менеджмента (EFMD).

IN ENGLISH

"RISEBA" University of Business, Arts and Technology is a university type private higher educational institution fully accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia.

Being one of the first private higher education institutions in Latvia, today RISEBA is among 10 largest higher education institutions in Latvia (both public and private) with almost 3000 students, including 200 international students, who attend 20 study programmes of different levels and directions, and more than 12 000 alumni. 


Over the last two decades, RISEBA has gone through a substantial transformation from a small ambitious business school to the university that provides, in addition to business and management programmes, studies in communications, audiovisual media arts and architecture, thus transforming the institution into“the place where business meets art”. 


RISEBA stands out from the other higher education institutions as the one having clear international focus and is distinguished by the exclusivity of the study programmes offered and variety of languages of instruction.  

RISEBA provides programmes which are either unique in the market or were first introduced to the market by RISEBA. It is one of the few institutions that offer full degree programmes in three languages – Latvian, English and Russian.

RISEBA is spread across five sites: three buildings of RISEBA main campus are located in Riga (the capital city), one regional branch is based in Daugavpils (the second largest city in Latvia).

Search and apply!

Doctoral

PhDDoctoral programme (PhD) “Business Management” (ENG, 3 years, 180 ECTS)
Doctoral, full-time
Faculty of Business and Economics
PhDDoctoral programme (PhD) “Business Management” (LV, 3 years, 180 ECTS)
Doctoral, full-time
Faculty of Business and Economics

Departments

Faculty of Business and Economics
Riga

PhDDoctoral programme (PhD) “Business Management” (ENG, 3 years, 180 ECTS)
Doctoral, full-time
Faculty of Business and Economics
PhDDoctoral programme (PhD) “Business Management” (LV, 3 years, 180 ECTS)
Doctoral, full-time
Faculty of Business and Economics