Skip to content High contrast mode

MasterRISEBA MBA (EN, 2 years)

Tuition fee €5,200.00 per year
Application fee €200.00 one-time
Course code MVA2_18SRPVA
Accreditation 25.06.2019
More information

riseba.lv/..dents/postgraduate-studies/mba 

Overview

IN ENGLISH

The study programme was created from everyone, who can see their future career connected with business in any of its forms from a wide range of educational and professional backgrounds. After graduation alumni will receive a degree in management and administration.

LATVISKI

Studiju programma ir paredzēta gan reflektantiem, kuri ir ieguvuši
grādu inženierzinātnēs, IT vai mākslas jomā, gan tiem, kuri šobrīd
strādā vai tuvākajā nākotnē plāno saistīt savu karjeru ar biznesu.
Programmu izvēlas arī reflektanti, kuri absolvējuši biznesa,
ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaura studiju programmas.
Pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas, studenti iegūst
profesionālo maģistra grādu vadībā un administrēšanā.

НА РУССКОМ

Учебная программа предназначена для абитуриентов, ранее
получивших степень в области инженерных наук, ИТ или
искусства, а также для тех, кто в настоящее время занимается
предпринимательством или планирует связать свою жизнь с
бизнесом. Программу выбирают студенты, которые окончили
бакалаврские программы в области бизнеса, экономики и
предпринимательской деятельности. После успешного освоения учебной программы студенты получают профессиональную степень магистра в области управления и администрирования.

Programme structure

ENGLISH

The study programme puts emphasis on leadership and development of intellectual entrepreneurship skills. The programme also encourages innovation and creative thinking. Its creation was possible thanks to RISEBA’s partnerships with foreign educational establishments and as a result, the programme features academic staff from Latvia, Europe and USA.

LATVISKI

Studiju programma saturiski akcentē līderības un intelektuālās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Ne mazāk svarīgs ir programmas akcents uz inovācijām un radošu pieeju uzņēmējdarbībai. Programma ir balstīta uz sadarbību ar RISEBA partneruniversitātēm, tādējādi nodrošinot patiesi starptautisku studiju vidi – programmai ir piesaistīti mācībspēki no Latvijas, Eiropas un ASV.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Jul 15, 2018 23:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Application period has ended
Studies commence
Sep 30, 2018
Apply now! Spring semester 2019/20
Application start
Oct 1, 2018
Application deadline
Dec 27, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Feb 4, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States