Skip to content High contrast mode

BakalaursBiznesa psiholoģija

Tuition fee €1,700.00 per year
Application fee €190.00 one-time
Course code BBP0_17SRPDK
Accreditation June 25, 2019: Ministry of Education, Republic of Latvia
More information

riseba.lv/..udies/business-psychology.html 

riseba.lv/..alavra/biznes-psihologija.html 

Overview

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu „Biznesa psiholoģija”. Tā apvieno vairākas nozares – vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju.

Šīs programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā – par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā.

Programmas priekšrocības

1. gads


Biznesa ētika
Personības izaugsme un komandas veidošana
Informācijprātība
Mikroekonomika
Vadībzinības
Karjeras attīstības teorijas
Vispārīgā psiholoģija
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Grāmatvedība
Makroekonomika
Ievads biznesa psiholoģijas pētniecībā
Starpkultūru komunikācija un psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Uzņēmējdarbība
Organizāciju psiholoģija
Prezentācijas prasme
Kursa darbs biznesa psiholoģijā

2. gads

Mārketings
Vadības psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Patopsiholoģija organizācijā
Ekonomikas psiholoģija
Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā
Brīvās izvēles kurss
Personālvadība
Komerctiesības
Biznesa komunikācijas angļu valodā
Patopsiholoģija organizācijā II
Pārdošana un klientu apkalpošana
Personības izpētes metodes organizācijā
Vadības grāmatvedība
Zinātniski pētnieciskās metodes I
Kursa darbs biznesa psiholoģijā II

3. gads

Finanšu vadīšana
Starptautiskais mārketings
Politiskā psiholoģija
Stratēģiskā vadībzinība
Grupas vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Inovāciju menedžments
Darba tiesības un darba aizsardzība
Koučings biznesā
Starptautiskais bizness
Projektu vadīšanas pamati
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Pieaugušo mācību metodes
Biznesa psiholoģija
Zinātniski pētnieci
Bakalaura darbs

Career opportunities

CIlvēkresursi, uzņēmējdarbības vadība.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application start
Jan 1, 2018
Application deadline
Jul 23, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Sep 4, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States