Skip to content High contrast mode

BakalaursBiznesa vadība digitālā vidē

Tuition fee To be confirmed
Application fee €190.00 one-time
Course code BEK0_17SRPDK
Accreditation 2019 15. jūnijs, Latvijas Republikas un zinātnes ministrija
More information

riseba.lv/..s/biznesa-vadiba-digitala-vide 

Overview

Programma veidota tiem, kurus interesē datorzinātnes un uzņēmējdarbība. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā projektu vadītājs elektroniskās komercijas jomā, tīmekļa vietnes dizaineris, valsts uzņēmumu elektroniskā komercija nodaļas vadītājs, speciālists e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

Programmas priekšrocības:

- studiju programma, kas dod ne tikai uzņēmējdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību;
- pēc studiju pabeigšanas var nodarboties gan ar uzņēmējdarbību, gan strādāt dažādās nozarēs IT jomā;
- pieprasīta specialitāte gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū;
- studiju process modernā tehnoloģiju vidē;
- jau pirmajā studiju gadā studenti veido reālu interneta projektu, kas tiek attīstīts turpmākajos studiju gados;
- studentiem ir pieejami bezmaksas Microsoft produkti;
- studentiem ir iespēja piedalīties augstskolas un sadarbības —uzņēmumu līgumu projektos;
- vairāki priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā;
- studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārzemju augstskolām;
- elastīgs studiju un maksāšanas grafiks.

1.kurss

Mikroekonomika
Ievads specialitātē
Biroja lietojumprogrammas
Datu struktūra un algoritmi
Tīmekļa vietnes projektēšana
Biznesa komunikācija angļu valodā
Augstākā matemātika
Web programmēšana
Makroekonomika
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Prezentācijas prasmes
Biznesa komunikācija angļu valodā
Datu bāžu vadības sistēmas
Prakse Web programmēšanā
Kursa darbs Web programmēšanā

2.kurss

Mārketings
Patērētāju psiholoģija
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Franču valoda
Biznesa komunikācija angļu valodā
Digitālās stratēģijas plānošana
Mārketinga un Interneta pētījumi
Statistiskās metodes
Interneta tehnoloģijas
Web satura vadības sistēmas (CMS)
Biznesa komunikācija angļu valoda
Mobilais mārketings
Grāmatvedība
Komerctiesības
Meklētāju optimizācija (SEO)
Vadībzinības
Interneta mārketinga metodes
Prakse Interneta mārketingā
Kursa darbs Interneta mārketingā

3.kurss

Banku loma uzņēmējdarbībā
Uzņēmējdarbība
Inovāciju vadība
Dizaina pamati
Personālvadība
Sociālo tīklu mārketings
Datoru operētājsistēmas
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas
Datorgrafika
E-vides juridiskais regulējums
Datorspēļu izstrāde
Biznesa procesu optimizācija (E-pakalpojumu attīstība)
Biznesa ētika
Multimediju tehnoloģijas
Informācijas sistēmu inženierings
Tīklu datu bāzes
Prakse tīklu datu bāzēs
Kursa darbs tīklu datu bāzēs

4.kurss

Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas
Projektu vadīšanas pamati
Loģistika
Starptautiskās komerctiesības
Informācijas drošības risinājumi
Stratēģiskā vadībzinība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Mobilo aplikācijas
Pētījumu metodoloģija
Lietišķā spēle “INTOPIA
Bakalaura darbs

Programme structure

Specializācija digitālajā mārketingā un digitālajā komercijā

Apply now! Fall semester 2018/19
Application start
Jan 1, 2018
Application deadline
Jul 23, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Sep 4, 2018
Apply now! Spring semester 2018/19
This is a rolling intake - applications are accepted all year round.
Studies commence
Dec 13, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States