Skip to content High contrast mode

BakalaursUzņēmējdarbības vadība

Tuition fee To be confirmed
Application fee €190.00 one-time
Course code BUV0_17SRPDK
Accreditation 2019 15. jūnijs, Latvijas Republikas un zinātnes ministrija
More information

riseba.lv/..enije-predprinimatelstvom.html 

riseba.lv/..-studies/business-studies.html 

riseba.lv/..grammas/uznemejdarbibas-vadiba 

Overview

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls, daloties ar savu starptautiskā mēroga pieredzi, sagatavo studējošos darbam globālā vidē. Šīs programmas studenti iegūst nepieciešamas zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

Programmā paredzētas četras dažādas specializācijas: biznesa vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība un loģistika. Specializācija sākas no 3.studiju gada.

Programmas priekšrocības

espēja studiju laikā īstenot savu biznesa ideju RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā.
• Iespēja saņemt prestižu valsts atzītu diplomu, kas tiek atzīts arī Eiropā un visā pasaulē.
• Iespēja padziļināti apgūt vienu no specializācijām, kuras tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar attiecīgās biznesa jomas pārstāvjiem, t.i. ar potenciālajiem darba devējiem.
• Plašas starptautiskās iespējas, t.sk. starptautiskās apmaiņas programmas, starptautiskās prakses, starptautisko konferenču apmeklēšana u.c.
• Iespēja saņemt divu augstskolu diplomus, studējot vienu gadu RISEBA partneraugstskolā.
• Iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un spējas, izejot programmā paredzētas profesionālas prakses, kas ļauj studējošiem iesaistīties reāla uzņēmuma darbībā.
• Iespēja attīstīt praktiskās iemaņas darbā ar uzņēmumu resursu vadības sistēmām (ERP), apgūstot noteiktus moduļus atbilstoši izvēlētai specializācijai (piem. CRM, HRM, MRP u.c.).
• Iespēja piedalīties unikālā lietišķajā spēlē „INTOPIA” (biznesa simulācija), kas attīsta praktiskās iemaņas starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanas jomā un biznesa lēmumu pieņemšanā.
• Iegūt plašas zināšanas arī starptautiskajā mērogā, t.sk. starptautiskajā mārketingā, pasaules ekonomikā, starptautiskajās finansēs un finanšu tirgos, starptautiskajā biznesā un tml.
• Iespēja veikt lietišķos pētījumus pēc uzņēmumu pasūtījuma kursa darbu un bakalaura darba ietvaros.
• Iespēja iepazīt multikulturālo vidi, studējot kopā ar ārvalstu studentiem un apmeklējot ārvalstu vieslektoru nodarbības
• Iespēja attīstīt savu radošumu, piedaloties starpdisciplinārajos projektos, radošajās darbnīcās, meistarklasēs un tml.
• Elastīgs studiju grafiks strādājošajiem cilvēkiem
• Iespēja pielīdzināt iepriekš apgūtus studiju kursus citās mācību iestādēs
• Iespēja studēt savā dzimtajā valodā (latviešu vai krievu)
• Individuālā pieeja katram studentam
• Iespēja veikt studiju maksu pa mēnešiem bez papildus uzcenojuma

Programme structure

Specializācija biznesa vadībā, finanšu vadībā, mārketinga vadībā, loģistikā.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application start
Jan 1, 2018
Application deadline
Jul 23, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Sep 4, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States