Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Bakalaura grādsJaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana (LV)

Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..nemumu-izaugsme-un-finansesana 

Pārskats

LATVISKI

Šī ir jauna studiju programma, kas izstrādāta sadarbībā ar nozares profesionāļu asociācijām un institūcijām – Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, LR Grāmatvežu asociācija, „Altum” un citām.

Programmas mērķis ir sagatavot ekonomikas speciālistus, kuri spēj pieņemt finanšu lēmumus, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izaugsmi vietējā un starptautiskā mērogā.

Tāpat programmā ir ietverti kursi ACA kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai (starptautisks eksāmens, kas apliecina prasmes un kompetences pieņemt stratēģiskus lēmumus finanšu jomā).
Angļu valodas apmācība organizēta tā, lai studējošie tiktu sagatavoti Kembridžas (BEC) B2-C1 eksāmeniem, kuru kārtošana ietverta studiju programmā.

Programmas saturs

LATVISKI

Programma veidota, atbildot uz nozares profesionāļu pieprasījumu pēc darbiniekiem, kuri būtu kompetenti:

- Finansējuma piesaistē un finanšu vadībā,
- Komandas darbā un komunikācijā,
- Produkta virzības nodrošināšanā, izmantojot starptautiskās mērogošanas pamatnostādnes.

Karjeras iespējas

LATVISKI

Programmas absolventi varēs dibināt jaunuzņēmumus vai arī paši strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos kā darbinieki, kuri atbild par finanšu piesaisti un vadību. Studiju laikā būs iespēja izveidot savu uzņēmumu, izmantojot RISEBA Biznesa inkubatora sniegto atbalstu, kā arī iziet praksi RISEBA sadarbības partneru uzņēmumos.

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis