Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Bakalaura grādsBiznesa vadība digitālā vidē (LV)

Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..s/biznesa-vadiba-digitala-vide 

riseba.lv/lv/talmaciba 

Pārskats

LATVISKI

Programma veidota tiem, kurus interesē datorzinātnes un uzņēmējdarbība. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā projektu vadītājs elektroniskās komercijas jomā, piemēram, tīmekļa vietnes dizaineris, valsts uzņēmumu elektroniskā komercija nodaļas vadītājs, speciālists e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

НА РУССКОМ

Программа «Управление бизнесом в дигитальной среде» создана для тех, кого интересует предпринимательство и развитие бизнеса в Интернете. Успешно окончив эту программу, выпускники смогут работать менеджерами проектов в области электронной коммерции, дизайнерами сетевых продуктов, управляющими отделом электронной коммерции в частных и государственных предприятиях, а также – в области электронного здравоохранения, управления, образования и социального обеспечения.

IN ENGLISH

The programme is intended for those who are interested in computer science and business. Upon successful completion of this programme, graduates can work as project managers in e-commerce, as website designers, managers in e-commerce departments in public institutions and private businesses. Also, they can work in e-health, e-government, e-education and e-business and welfare fields.

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis